ARTYKUŁ

Magdalena Waszyk‑Nowaczyk, Klaudia Błaszczyk, Marek Simon

Projekt dokumentacji opieki farmaceutycznej w polskiej aptece ogólnodostępnej
2015-03-10

Wdrażanie w Polsce opieki farmaceutycznej (OF) jest procesem bardzo złożonym, wymagającym istotnych zmian w zakresie funkcjonowania apteki ogólnodostępnej. Szczególne znaczenie ma opracowanie schematu dokumentacji, który umożliwi zebranie danych oraz analizę przebiegu farmakoterapii pacjenta, uwzględniając wszelkie aspekty służące identyfikacji ewentualnych błędów zarówno w ordynowaniu, jak i stosowaniu leków. Przygotowany wzór formularza pozwoli na kompleksowe zebranie danych od pacjenta oraz ich analizę w kierunku identyfikacji problemów lekowych rzeczywistych lub potencjalnych.

Słowa kluczowe: opieka farmaceutyczna, dokumentacja, farmaceuta, apteka ogólnodostępna

Design of pharmaceutical care documentation in polish community pharmacy ・ Implementation of pharmaceutical care (PC) in Poland is an intricate process which requires significant changes also in community pharmacy functioning. Extremely important is to elaborate the documentation scheme that will facilitate personal data collection and patient’s pharmacotherapy analysis which considers all aspects of the possible errors both in prescribing and using of medicines. The creation of the appropriate form allows for comprehensive data collection from the patient and adequate analysis of actual and potential drug problems.

Keywords: pharmaceutical care, documentation, pharmacist, community pharmacy.

© Farm Pol, 2015, 71(1): 34-40