ARTYKUŁ

Anna Górska, Renata Jachowicz, Przemysław Dorożyński

Hydrożele jako nowoczesna postać opatrunku na odleżyny
2015-03-27

Opatrunki hydrożelowe, wytwarzane w oparciu o pęczniejące hydrofilowe substancje polimerowe, należą do grupy aktywnych materiałów opatrunkowych. Dzięki odpowiednim właściwościom fizycznym stanowią materiał stosowany z wyboru w terapii i pielęgnacji trudno gojących się ran, szczególnie ran odleżynowych, które obok zakażeń szpitalnych należą do najpoważniejszych powikłań wśród hospitalizowanych pacjentów. Ich obecność wiąże się z bólem, zwiększonym ryzykiem zakażenia, wzrostem kosztów leczenia i wyższą śmiertelnością. Odleżyny wymagają opatrunków aktywnie wspomagających proces gojenia ran przez ich oczyszczanie oraz tworzenie wilgotnego środowiska. Powyższe wymogi wpisują się w zakres działań hydrożelowych materiałów opatrunkowych. Stąd szerokie zainteresowanie tą formą opatrunku.

Słowa kluczowe: opatrunki hydrożelowe, aktywne opatrunki, odleżyny.

Hydrogels as a modern dressings form for pressure ulcers

Hydrogel dressings manufactured with swellable, hydrophilic polymers, belong to the group of active dressing materials. Due to the suitable physical properties, they are applied in the treatment of chronic wounds, particularly pressure ulcers, that are healed slowly and along with hospital-acquired infection are the most serious complications among hospitalized patients. Pressure ulcers cause pain, increase the risk of infection and the costs of medical treatment. Their treatment requires application of dressings that actively stimulate the healing process by cleaning and hydrating the wound bed. The hydrogel dressings meet these requirements, thus there is increased interest in their development.

Keywords: hydrogel dressings, active dressings, pressure ulcers.

© Farm Pol, 2015, 71(3): 185-189