ARTYKUŁ

Katarzyna Luterek-Puszyńska, Bolesław Banach, Marzena Staniszewska, Andrzej Pawlik

Leczenie biologiczne w toczniu układowym
2015-03-27

Toczeń rumieniowaty układowy (SLE) jest przewlekłą zapalna chorobą autoimmunizacyjną powodującą zaburzenia wielu procesów immunologicznych. W ostatnich latach nastąpił postęp w zrozumieniu patogenezy SLE, co doprowadziło do powstania nowych grup leków działających na specyficzne czynniki biorące udział w procesie chorobowym. W tym artykule omawiane są korzyści ze stosowania nowych leków biologicznych oraz nowe strategie terapeutyczne.

Slowa kluczowe: brak

Biological therapy in systemic lupus erythematosus

Systemic lupus erythematosus (SLE) is a chronic autoimmune disease resulting from the dysregulation of various immunological pathways. There has been major progress in recent years in the understanding of the pathogenesis of SLE, which has led to an emergence of a new class of drugs designed to target specific components of the disease process. In this article, the potential benefits of novel biological agents and possible strategies to achieve this goal are discussed.

Keywords: systemic lupus erythematosus (SLE), autoimmune disease, biological agents.

© Farm Pol, 2015, 71(3): 190-193