ARTYKUŁ

T. Chyla

Międzynarodowe dokumenty regulujące ważenie w farmacji i w przemyśle farmaceutycznym w kontekście systemów zarządzania jakością
2015-07-30

International regulations concerning weighing in pharmacology and in the pharmaceutical industry in the context of quality assurance systems 

The article presents reference documents of the European Union, OIML, WELMEC, ISO and other international organizations that pertain to balances, weighing, weights, conformity assessment of measuring instruments and other issues, which are relevant to quality assurance systems in pharmaceutical laboratories and in the pharmaceutical industry.

Keywords: Weights and measures, International agencies,Total quality management, Quality control.

© Farm Pol, 2015, 71(4): 246-255