ARTYKUŁ

Tamara Raińska-Giezek, Tomasz Sroczyński, Marzena Staniszewska, Ewa Dąbrowska-Zamojcin

Nutraceutyki – nowe możliwości chondroprotekcji chorobie zwyrodnieniowej stawów
2015-11-18

Choroba zwyrodnieniowa stawów jest schorzeniem degeneracyjnym stawów. Dotychczasowa terapia, jak np. stosowanie leków przeciwbólowych, łagodzi dolegliwości bólowe, jednak nie zwalnia procesu chorobowego. Nutraceutki - środki pochodzenia naturalnego, które mogą przynieść korzystne efekty terapeutyczne, mogą wywołać efekty spowalniające i łagodzące przebieg choroby. Artykuł ten omawia skuteczność i mechanizmy działania powszechnie stosowanych nutraceutyków.

Słowa kluczowe: nutraceutyki, choroba zwyrodnieniowa stawów

Nutraceuticals: new potential for chondroprotection in osteoarthritis

Osteoarthritis (OA) is a degenerative joint disease. Current pharmacologic treatments such as analgesics may improve pain relief but do not alter OA disease progression. Nutraceuticals – food products that provide medical or health benefits, may exert disease- and symptom-modification effects in OA. This review overview the efficacy and mechanism of action of commonly used nutraceuticals.

Keywords: nutraceuticals, osteoarthritis

© Farm Pol, 2015, 71(7): 421-423