ARTYKUŁ

Mateusz Maciejczyk, Agnieszka Pietrzykowska, Milena Osińska

Rola farmaceuty w edukacji pacjentów z nadciśnieniem tętniczym – projekt „Zapytaj Farmaceutę... Nadciśnienie tętnicze”
2015-11-18

7 marca 2015 r. Zespół Sekcji Studenckich Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego „Młoda Farmacja” był organizatorem Ogólnopolskiej Akcji Profilaktycznej „Zapytaj Farmaceutę… Nadciśnienie tętnicze”. Celem projektu było kreowanie świadomości społecznej w zakresie opieki, prewencji i edukacji pacjenta na temat choroby nadciśnieniowej.

Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, opieka farmaceutyczna, profilaktyka

Pharmacists’ role in hypertension –“Ask Your Pharmacist… Hypertension” project

7 March 2015 Students Section of the Polish Pharmaceutical Society, “Young Pharmacy”, organized the National Preventative Action “Ask Your Pharmacist... Hypertension”. The aim of the project was to create public awareness of health, prevention and hypertension education.

Keywords: hypertension, pharmaceutical care, prevention

© Farm Pol, 2015, 71(7): 437-438