ARTYKUŁ

Monika Gajewska, Katarzyna Hoppe, Elżbieta Kierszka, Małgorzata Sznitowska

Badanie trwałości syropów recepturowych z kandesartanem cyleksetylu i walsartanem sporządzonych z zastosowaniem faz rozpraszających Ora®
2015-11-18

Badano trwałość pediatrycznych zawiesin doustnych sporządzonych z tabletek Atacand (16 mg kandesartanu cyleksetylu) lub z tabletek Diovan (160 mg walsartanu) sporządzonych z dostępnymi na rynku fazami rozpraszającymi Ora-Plus®, Ora-Sweet® i Ora-Sweet SF®. Zawiesiny, otrzymane przez rozcieranie tabletek w moździerzu lub zawieszanie w fazie rozpraszającej (Diovan), przechowywano w temp. 4°C, 25°C i 40°C przez 30 dni. Określono czas, w którym zawartość substancji leczniczej nie była mniejsza niż 90% zawartości początkowej. Wszystkie otrzymane zawiesiny przechowywane w temp. 4°C i 25°C, zachowały trwałość przez 14 dni.

Słowa kluczowe: trwałość, kandesartan cyleksetylu, walsartan, zawiesiny doustne, pediatryczne postacie leku, HPLC

Stability of pediatric candesartan cilexetil and valsartan OraR suspensions

The stability of candesartan cilexetil and valsartan in oral formulations prepared from Atacand (16 mg) and Diovan (160 mg) tablets in commercially available Ora-PlusR, Ora-SweetR and Ora-Sweet SFR vehicles were examined. Extemporaneously compounded oral suspensions, were prepared by grinding tablets in a mortar (Atacand, Diovan) or by disintegration directly in the vehicle (Diovan). The obtained suspensions were stored in the absence of light at 4°C, 25°C and 40°C for 30 days. All the formulations were stable after 14 days storage at 4°C, or 25°C, retaining minimum 90% of the initial candesartan cilexetil or valsartan content.

Keywords: stability, candesartan cilexetil, valsartan, oral suspension, pediatric dosage form, high-performance liquid chromatography.

c Farm Pol, 2015, 71(6): 331-338