ARTYKUŁ

Agata Roge, Estera Mikołajewska, Maria Warwas

Żel aloesowy – miejscowe zastosowania w stomatologii
2015-11-18

W tradycyjnej medycynie Aloe vera jest wykorzystywany od tysięcy lat. Jest on źródłem dwóch podstawowych produktów – żółtego, gorzkiego mleczka otrzymanego ze skórki oraz żelu. Bezbarwny, o neutralnym smaku i zapachu żel otrzymywany jest z wewnętrznej części liści. W pracy zebrano najnowsze dane literaturowe dotyczące składu żelu, jego głównych właściwości biologicznych (przeciwzapalnych, przeciwdrobnoustrojowych, gojących rany lub immunostymulujących) oraz ich skuteczności, po podaniu miejscowym, w leczeniu schorzeń stomatologicznych takich jak: zapalenie dziąseł, przyzębia, aft, liszaja płaskiego lub suchego zębodołu.

Słowa kluczowe: Aloe vera, żel, miejscowe podanie, choroby stomatologiczne

Aloe leaf gel – topical applications in stomatology

Aloe vera, has been used for traditional medical purpose for thousands years. Aloe leaves can be separated into two basic products: the latex, a biter yellow liquid beneath the epidermis of the leaf and the gel, a colorless and tasteless substance in the inner part of the leaf. This review summarizes an overview of recent literature concerning the Aloe vera gel active substances and its main biological activities (antimicrobial, antiinflammatory, wound healing, immunostimulative) as well as its efficacy in stomatological diseases as: carries, gingivitis, periodontitis, reccurent aphthous stomatitis, lichen planus and alveoral osteitis after topical application.

Keywords: Aloe vera, gel, topical application, stomatological diseases.

© Farm Pol, 2015, 71(6): 367-375