ARTYKUŁ

Piotr Okińczyc, Roman Franiczek, Zbigniew Sroka, Barbara Krzyżanowska

Problem wzrastającej oporności bakterii na antybiotyki
2015-12-10

Wzrastająca antybiotykooporność bakterii staje się coraz bardziej palącym problemem w dzisiejszej medycynie. Według raportu WHO jest ona spotykana zarówno wśród szczepów bakteryjnych powodujących stosunkowo niegroźne zakażenia, jak i odpowiedzialnych za zakażenia septyczne zagrażające życiu. Niniejszy artykuł jest krótkim przeglądem opisującym problem wzrastającej bakteryjnej oporności na leki oraz jego przyczyny. Zostały w nim również opisane najważniejsze mechanizmy bakteryjnej antybiotykooporności. W dalszej części artykułu skupiono się na strategiach działania w celu zapobieżenia dalszemu wzrostowi oporności bakterii na leki.

Słowa kluczowe: oporność wielolekowa, bakterie, antybiotyki, infekcje, substancje przeciwbakteryjne

Problem of increasing of bacterial resistance to antibiotics

The growing antibiotics resistance of bacteria is becoming an increasingly important problem. According to WHO reports the resistance of bacteria is observed among both bacterial strains that cause relatively harmless infection and strains responsible for the life-threatening septic infections. This work is a short review, describing the growing problem of bacterial resistance to drugs and its causes. In the later part of work we focuses on strategies for necessary countermeasures to prevent further increase in bacterial resistance to drugs.

Keywords: multi-drug resistance, bacteria, antibiotics, infections, antibacterial agents, strategy

© Farm Pol, 2015, 71(5): 313-320