ARTYKUŁ

Olga Wietowska, Małgorzata Czesławska, Edmund Sieradzki, Iwona Piotrowska

Badanie stabilności zawiesin doustnych z furaginą, sporządzonych z wykorzystaniem preparatów ORA®
2015-12-10

Celem badania była analiza stabilności zawiesin z furaginą występującą w postaci tabletek, sporządzonych z wykorzystaniem preparatów ORA®. Przygotowano sześć zawiesin o stężeniu 10 mg/ml z zastosowaniem preparatu ORA-BLEND® jako vehiculum i sześć zawiesin o stężeniu 10 mg/ml z dodatkiem preparatu ORA-PLUS® i Sirupus Simplex w stosunku 1:1 jako vehiculum. Trzy zawiesiny przechowywane były w temperaturze pokojowej(22±2°C) a pozostałe trzy w lodówce (6±2°C). Zawartość furaginy w zawiesinach była oznaczana spektrofotometrycznie w 1., 3., 7., 10., 14., 21., 28. dniach przechowywania. Zbadano właściwości reologiczne i zmiany pH zawiesin. Zawiesina z furaginą o stężeniu 10 mg/ml sporządzona z preparatem ORA-BLEND® jako vehiculum pozostała stabilna przez 10 dni przechowywana w lodówce i w temperaturze pokojowej. Zawiesina z furaginą o stężeniu 10 mg/ml sporządzona z ORA-PLUS® i Sirupus Simplex w stosunku 1:1 jako vehiculum pozostała stabilna przez 10 dni przechowywana w lodówce i temperaturze pokojowej.

Słowa kluczowe: zawiesiny, trwałość leku, furagina

Study of the stability of furagin oral suspension prepared in ORA® vehicle ·

The stability of furagin in oral suspensions prepared from commercially available tablets was studied. Furagin 10 mg/ml suspensions were prepared extemporaneously in ORABLEND ® vehicle and in a 1:1 mixture of ORA-PLUS® and sirupus simplex. Each suspension was prepared in six bottles. Three of them were stored at room temperature (22±2°C) and three were kept refrigerated (6±2°C). Samples were taken from each bottle on days 1, 3, 7, 10, 14, 21, 28. Spectrophotometric method was used to evaluate the content of active substances in each suspension. Rheological properties and changes in pH were studied in each suspension. Furagin 10 mg/ml suspension in ORA-BLEND® remained stable for 10 days when stored at room temperature (22±2°C) and when kept refrigerated (6±2°C). Furagin 10 mg/ml suspension in a 1:1 mixture of ORA-PLUS® and sirupus simplex remained stable for 10 days when stored at room temperature (22±2°C) and when kept refrigerated (6±2°C).

Keywords: suspensions, drug stability, furagin.

© Farm Pol, 2015, 71(4): 203-207