ARTYKUŁ

Maria Serdyńska, Grażyna Dutkiewicz, Małgorzata Mazurek-Mochol, Tomasz Sroczyński, Marzena Staniszewska

Renalaza – nowy enzym odpowiedzialny za choroby nerek i układu krążenia
2016-02-08

Renalaza jest flawoproteiną wobecną w nerkach i sercu metabolizującą katecholaminy i substancje katecholaminopodobne. Stwierdzono podobieństwo renalazy do monoaminoxydaz, lecz enzym ten posiada inną swoistość substratową, co sprawia, że zaliczono go nowej klasy monoaminooxydaz flawoadeninowych.

Słowa kluczowe: renalaza, nerki, kartecholaminy

Renalase – new enzyme involved in kidney diseases and diseases of circulatory system

Renalase is a novel flavoprotein that is highly expressed in kidney and heart, and metabolizes catecholamines and catecholamine-like substances. It has some similarities to monoamine oxidases, but distinct substrate specificity, indicating that it represents a new class of flavin-adenine dinucleotide (FAD) containing monoamine oxidases.

Keywords: renelase, kidney, catecholamines

 

© Farm Pol, 2016, 72(1): 21–23