ARTYKUŁ

Hanna Czeczot

Fitoestrogeny – związki o cennych właściwościach biologicznych i farmakologicznych
2016-02-08

Fitoestrogeny to substancje pochodzenia roślinnego w budowie i działaniu podobnym do naturalnych estrogenów. W pracy przedstawiono zagadnienia związane z podziałem fitoestrogenów (izoflawony, lignany, kumestany i stilbeny), występowaniem w żywności, metabolizmem w organizmie człowieka i ich biologicznym i farmakologicznym działaniem. Związki te korzystnie wpływają nie tylko na zdrowie kobiet w okresie menopauzy, ale również na kości, układ sercowo-naczyniowy oraz wykazują działanie przeciwnowotworowe. Jednak duże ilości fitoestrogenów w diecie i szerokie spektrum aktywności biologicznej i farmakologicznej (szczególnie estrogennej) wskazują na możliwość ich szkodliwego oddziaływania na układ rozrodczy.

Słowa kluczowe: fitoesrogeny, metabolizm, objawy menopauzy, choroby sercowo-naczyniowe, aktywność antynowotworowa

Phytoestrogens – compounds with valuable biological and pharmacological activities

Phytoestrogens are a substances of plant origin in the structure and action similar to the natural estrogens. The review present date about the subgroups of phytoestrogens (isoflavones, lignans, coumestans, stilbens), occurrence in food, metabolism in the human body and their biological and pharmacological effects. These compounds affect not only beneficial to the health of women in menopause, but also on the bone, cardiovascular system and demonstrate anticancer activity. However, the large amount of phytoestrogens in the diet and a wide range of biological and pharmacological activity (especially estrogene) points to the possibility of their harmful effects on the reproductive system.

Keywords: phytoestrogens, metabolism, menopausal symptoms cardiovascular disease, anticancer activity

 

© Farm Pol, 2016, 72(2): 110-117