ARTYKUŁ

Aldona Maciejewska, Krzysztof Niwiński, Renata Jachowicz

Optymalizacja sporządzania recepturowych czopków z ichtamolem
2016-03-23

Celem badań była optymalizacja sporządzania recepturowych czopków z ichtamolem przy użyciu dwóch typów miksera recepturowego Unguator® 2100 i Unguator® e/s oraz ocena ich jakości. Z uwagi na fakt, że ichtamol nie miesza się dobrze z olejem kakaowym, zaleca się dodatek lanoliny. W niniejszej pracy położono nacisk na możliwość sporządzenia czopków bez lanoliny. Oceniano homogenność rozproszenia ichtamolu, konsystencję, jednolitość masy czopków oraz czas całkowitej deformacji. Właściwy dobór parametrów mieszania zapewnia dobrą jakość czopków. W przypadku czopków wieloskładnikowych zaleca się wstępne wymieszanie ichtamolu z lanoliną.

Słowa kluczowe: Unguator®, Ichtamol, czopki

Optimization of preparation compounded suppositories with ichthammol

The aim of this study was to optimize the preparation of compounded suppositories with ichthammol, prepared using two types of the mixer Unguator® 2100 and Unguator® e/s and evaluation of the drug preparation’s quality. In compounding practice ichthammol is not miscible with cacao oleum, therefore addition of lanolin is recommended. In this study, particular emphasis was placed on the possibility of preparing of the suppositories without lanolin. The homogeneity, consistency, mass uniformity and the total deformation time were analyzed. The quality of ichthammol rectal and vaginal preparations on the basis of cacao oleum depends on the mixing parameters. In case of the compounded suppositories, emulsifying with lanolin is required.

Keywords: Unguator®, Ichthammol, suppositories

 

© Farm Pol, 2016, 72(3): 135-141