ARTYKUŁ

Beata Ulewicz-Magulska, Justyna Jędruszczak, Marek Wesołowski

Związki fenolowe – podział i właściwości oraz pomiar aktywności antyoksydacyjnej
2016-03-29

Aktywność biologiczna związków fenolowych wykorzystywanych jako naturalne przeciwutleniacze wzbudza w ostatnich latach duże zainteresowanie. W związku z tym w krótkiej formie przedstawiono budowę chemiczną związków fenolowych i wynikający z tego podział na kwasy fenolowe, flawonoidy, garbniki, lignany i stilbeny. Omówiono właściwości biologiczne i występowanie w produktach roślinnych stosowanych jako surowce lecznicze i przyprawy, najważniejszych związków fenolowych z wymienionych powyżej grup związków fenolowych. Dokonano także krótkiej charakterystyki metod najczęściej wykorzystywanych do badania właściwości antyoksydacyjnych indywidualnych substancji, ekstraktów i innych produktów stosowanych jako naturalne przeciwutleniacze.
Słowa kluczowe: związki fenolowe, właściwości biologiczne, pomiar aktywności antyoksydacyjnej

Phenolic compounds – classification and properties and determination of antioxidative activity

In the recent years an increasing interest has been observed in the biological activity of phenolic compounds used as the natural antioxidants. This paper shortly presents a chemical structure of phenolic compounds and their classification, which is dependent on this structure. The biological properties of five groups of phenolic compounds (phenolic acids, flavonoids, tannins, lignans, stilbenes) occurring in plant products used as herbal raw materials and spices, were also described. Additionally, this paper gives a short overview of the methods most frequently applied in the studies of antioxidative properties of individual substances, extracts and other products used as the natural antioxidants.

Keywords: phenolic compounds, biological properties, determination of antioxidative activity.

© Farm Pol, 2013, 69(2): 126-136