ARTYKUŁ

Katarzyna Centkowska, Marzena Przybicka

Lamelki – nowa doustna postać leku
2016-03-29

Polimerowe filmy rozpuszczalne w jamie ustnej (ODF) umożliwiają wygodną aplikację substancji leczniczych zwłaszcza u dzieci i osób starszych ze względu na szybki rozpad/rozpuszczanie w jamie ustnej (< 1 min) bez konieczności popijania wodą. Stanowią alternatywną formę leku względem tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej (ODT). Technologia lamelek początkowo została zastosowana w preparatach OTC, dostępne są lamelki odświeżające oddech oraz preparaty stosowane w leczeniu przeziębienia. Ostatnio w Europie dopuszczono do obrotu kilka produktów o działaniu ogólnym w tym lamelki z substancjami przeciwwymiotnymi oraz przeciwpsychotycznymi. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie aspektów dotyczących technologii sporządzania lamelek z uwzględnieniem metod ich wytwarzania oraz stosowanych substancji pomocniczych. W pracy omówione zostaną również metody kontroli jakości tej nowej postaci leku ze szczególnym uwzględnieniem konieczności prowadzenia badań właściwości mechanicznych.

Słowa kluczowe: lamelki, postać leku pediatrycznego, właściwości fizykochemiczne

Orodispersible films – new drug dosage form

Polymer films dissolving in oral cavity (ODF) offer convenient way of dosing medication especially for pediatric and geriatric patients since they dissolve/disintegrate in seconds (<1 min) in mouth without necessity of water intake. This drug form can serve as an alternative for other available preparation such as oral dispersible tablets (ODT). ODF technology was primary in use as drug form for OTC products, in breath fresheners and cold treatment products. Recently medical oral strips with antiemetic and antipsychotic agents have been registered in Europe. The aim of this paper is to review briefly the aspects of the technology of ODF including: excipients types and manufacture methods. The paper will also discuss the analytical techniques for characterization of this novel dosage form especially necessity to perform adequate mechanical properties measurements.

Keywords: oral strips, pediatric dosage form, physicochemical properties.

© Farm Pol, 2013, 69(2): 119-125