ARTYKUŁ

Halina Ekiert, Paweł Kubica, Inga Kwiecień, Agnieszka Szopa

Nagroda Nobla 2015 z medycyny – zwycięstwo badań z zakresu fitochemii, bakteriologii i farmakologii
2016-07-04

Nagroda Nobla z zakresu medycyny za 2015 r. została przyznana za odkrycie związku pochodzenia roślinnego artemizyny i udowodnienie jej skuteczności w leczeniu malarii oraz za odkrycie szczepu promieniowców produkującego awermektyny i udowodnienie możliwości ich wykorzystania w leczeniu chorób wywoływanych przez pasożytnicze nicienie.

W pracy zwrócono uwagę na fakt, że malaria jest nadal aktualnym ogólnoświatowym problemem epidemiologicznym. Przypomniano klasyczne metody jej leczenia. Podkreślono znaczenie odkrycia artemizyny oraz jej pochodnych w leczeniu malarii. Zwrócono uwagę na potrzebę stosowania skojarzonej terapii w walce z tą chorobą. Zaprezentowano biotechnologiczne rozwiązania w produkcji artemizyny na skalę przemysłową. Przedstawiono także krótką charakterystykę botaniczno-chemiczno-ekologiczną Artemisia annua – gatunku z którego wyizolowano artemizynę, od dawna znanego w TCM (Traditional Chinese Medicine). Ponadto krótko przedstawiono życiorysy naukowe Noblistów.

Słowa kluczowe: Nagroda Nobla, medycyna, artemizyna

The 2015 Nobel Prize in medicine: A victory of studies in phytochemistry, bacteriology and pharmacology

The 2015 Nobel Prize in Medicine was awarded for discovery of the plant-derived compound artemisinin and demonstration of its efficacy in malaria treatment and for discovery of an streptomycetes strain producing avermectins and evidencing their therapeutic usefulness for treatment of diseases caused by parasitic worms. The paper underlines the fact that malaria is still an urgent epidemiological problem worldwide. The paper contains also recapitulation of classical methods of treatments of malaria. The significance of discovery of artemisinin and its derivatives in malaria treatment was highlighted. Specifically, the advantages of combination therapies were acknowledged. Biotechnological solutions for artemisinin production on the industrial scale were presented. In addition, botanical, chemical and ecological characteristics of Artemisia annua long known in TCM (Traditional Chinese Medicine),were outlined, as it was the species from which artemisinin, was isolated. Finally, short biographies of the Nobel Prize Winners were presented.

Keywords: artemisinin, avermectins, Chinese wormwood, Nobel Prize, streptomycetes

 

© Farm Pol, 2016, 72(5): 315–326