ARTYKUŁ

Irena Iwona Bąk-Sypień, Bolesław Karwowski

Skwalen – znaczenie w żywieniu, farmacji i medycynie
2017-01-04

Skwalen ze względu na strukturę chemiczną należy do nienasyconych triterpenów złożonych z sześciu jednostek izoprenowych. Jest uważany za ważny komponent ścieżek metabolicznych w organizmach prokariotycznych oraz eukariotycznych. Po raz pierwszy skwalen wyodrębniono z oleju wątroby rekinów, dziś pozyskiwany jest również z oliwek oraz nasion amarantusa. Skwalen wykazuje właściwości przeciwutleniające głównie w ochronie skóry, poprawia profil lipidowy. Eksperymenty na zwierzętach laboratoryjnych oraz badania epidemiologiczne wykazały jego przeciwnowotworową aktywność. W niniejszym przeglądzie podsumowano doniesienia dotyczące roli skwalenu w żywieniu i terapii.
Słowa kluczowe: skwalen, izoprenoidy, olej z wątroby rekina

Squalene – the importance in nutrition, pharmacy and medicine · Squalene structurally is an unsaturated triterpene includes six isoprene units. It is considered as important component of metabolic pathways. Originally squalene was sourced from the liver oil of sharks. Squalene exhibits antioxidant activity associated primarily with the protection of the skin, strengthens the immune system, improves the lipid profile. Additionally, in animal experimental and epidemiological studies demonstrated anticancer activity of squalene. The review summarizes new research on the use of squalene in nutrition, pharmacy and medicine.

Keywords: sqalene, isoprenoid compound, shark liver oil

© Farm Pol, 2016, 72(7): 483–487