ARTYKUŁ

Katarzyna Baczyńska, Joanna Pecyna, Wioleta Maruszak, Piotr Krzeczyński, Piotr J. Rudzki

12. Warszawski Międzynarodowy Kongres Medyczny Młodych Naukowców
2017-01-05

W dniach 12–15 maja 2016 r. odbył się 12. Warszawski Międzynarodowy Kongres Medyczny Młodych Naukowców. Kongres zgromadził ponad 600 uczestników z 35 krajów. Program naukowy został podzielony na 28 sesji naukowych i 31 warsztatów praktycznych. Największym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie laureata Nagrody Nobla – prof. Berta Sakmana (Max Planck Institute, Heidelberg) pt.: „Neuronal networks in brain slices and whole brains”. Kongres jest dobrą okazją dla młodych naukowców do nawiązania nowych kontaktów, poznania tematów badań innych studentów i prezentacji wyników własnej pracy.

Słowa kluczowe: kongres medyczny, młodzi naukowcy

12th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists

12th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists took place on 12–15 May 2016. The event gathered over 600 participants from 35 countries. There were 28 scientific session as well as 31 practical workshops. The lecture „Neuronal networks in brain slices and whole brains” by prof. Bert Sakman - the Noble Prize laureate from Max Planck Institute in Heidelberg – was high point of the conference. This Congress creates a great chance for young scientists for networking, learning other students’ research and presenting results of their own work.

Keywords: medical congress, young scientists.

© Farm Pol, 2016, 72(7): 480–482