ARTYKUŁ

Anna Czech, Katarzyna Bucała-Śladowska, Andrzej Kasprowicz, Renata Jachowicz, Witold Jamróz

Środki konserwujące w recepturowych kroplach do oczu
2017-01-05

Środki konserwujące stosowane są w środkach do oczu zawierających wodę w celu zahamowania wzrostu drobnoustrojów w preparatach po sporządzeniu i w okresie przydatności do użycia. W przypadku leku recepturowego ten wymóg dotyczy preparatów w opakowaniach wielodawkowych. Wykonano badania oceny skuteczności działania środków konserwujących w sporządzonych kroplach do oczu z siarczanem neomycyny, chlorowodorkiem pilokarpiny oraz jodkiem potasu z wyłączeniem alkoholu β-fenyloetylowego proponowanego w Farmakopei Polskiej V.
Słowa kluczowe: brak

Antimicrobial preservatives in prescription eye drops

Antimicrobial preservatives are substances added to the formulation of eye drops to ensure that their sterility is maintained when used before “beyond-use” date. Their usage is recommended for all water containing formulations prepared in multi-dose containers. The research studies were conducted to evaluate the effectiveness of preservatives in eye drops preparations containing neomycin sulfate, pilocarpine hydrochloride, and potassium iodide without the addition of the ß-phenylethyl alcohol which is proposed by the Polish Pharmacopoeia V.

Keywords: Antimicrobial preservatives, eye drops.

© Farm Pol, 2016, 72(8): 546–549