ARTYKUŁ

Bolesław Banach, Michał Czerewaty, Małgorzata Mazurek-Mochol, Andrzej Pawlik

Leczenie starszych kobiet z hormono-dodatnim rakiem piersi w stadium zaawansowania
2017-01-05

Badania wykazały, że starsze pacjentki z hormono-dodatnim rakiem piersi mogą osiągać takie same korzyści z leczenia, jak młodsze pacjentki. Oporność na leczenie pozostaje problemem w wypadku zaawansowanego raka piersi, jak również w przypadku rozwijającej się oporności na leczenie dodatkowe. Nowe schematy terapeutyczne nakierowane na wiele szlaków enzymatycznych, takie jak ewerolimus z eksemestranem, wykazały swoją skuteczność u starszych pacjentek wcześniej opornych na terapię hormonalną, wydłużając czas przeżycia i polepszając jego jakość.

Słowa kluczowe: hormone-dodatni rak piersi, leczenie

Treatment of elderly patients with hormone-receptor positive breast cancer in advanced stage

Nowadays the population of elderly patients with hormone receptor-positive breast cancer in advanced stage (aged >65) increases. Systemic treatment with hormone therapies may prolong overall survival time of patients with recurrent or metastatic stage of breast cancer but resistance to therapy still remains a problem in the advance breast cancer. New drugs that targeting multiple pathways, such as everolimus plus exemestrane have shown therapeutic effect in patients previously resistant to endocrine therapies. Future research may need to focus on such combination in order to improve outcomes in this patient group.

Keywords: hormone receptor-positive breast cancer, treatment.

 

© Farm Pol, 2016, 72(8): 528–532