ARTYKUŁ

Wiesława Bylka, Irena Matławska, Anna Gawron-Gzella

Badania herbat owocowych
2017-01-05

Zainteresowanie produktami roślinnymi jako składnikami cieszących się popularnością na rynku spożywczym herbat owocowych wyraźnie wzrasta. Kupując je, konsument ma przekonanie, że produkt jest naturalny, ma deklarowany skład oraz posiada właściwości prozdrowotne. W pracy przedstawiono diagnostyczne cechy anatomiczne, które umożliwiają szybkie, łatwe i tanie ustalenie tożsamości najczęstszych składników herbatek owocowych

Słowa kluczowe: herbaty owocowe, analiza mikroskopowa

Analysis of fruit teas

The interest of the herbal products, as ingredients popular on the market food fruit teas, clearly increasing. Consumer buying them believes that the product is natural, has declared composition and properties of a pro-health. Our study presents diagnostic anatomical features that allow quick, easy and inexpensive identification of the most common ingredients of fruit teas.

Keywords: fruit teas, microscopic analysis

© Farm Pol, 2016, 72(8): 501–509