ARTYKUŁ

Krzysztof Niwiński, Witold Brniak, Renata Jachowicz

Procesy ciągłe w technologii wytwarzania postaci leku
2017-01-05

Wytwarzanie postaci leku może mieć przebieg ciągły lub periodyczny. Do zalet procesów ciągłych zalicza się m.in. niezmienną jakość produktu, mniejsze koszty operacyjne i łatwiejsze zwiększanie skali produkcji oraz zapewnienie jakości zgodnie z wytycznymi PAT i QbD przy zastosowaniu kontroli procesów on-line. Mimo tych korzyści, w przemyśle farmaceutycznym większość procesów wytwórczych prowadzona jest w systemie periodycznym. Zaledwie dwa zarejestrowane preparaty lecznicze produkowane są w procesie ciągłym. W ostatnich latach pojawiło się wiele opracowań dotyczących wytwarzania stałych postaci leku w systemie ciągłym, zarówno monolitycznych, jak i wielokompartmentowych (granulaty, peletki).

Słowa kluczowe: wytwarzanie leków, proces ciągły, proces cykliczny, stałe postacie leku, peletyzacja

Continuous processing in pharmaceutical manufacturing of solid dosage forms

Dosage forms manufacturing can be performed either in a batch or continuous processing. The main advantages of continuous processing include stable quality of a product, lower operational costs, the easier scale-up, and quality assurance according to the PAT and QbD principles based on the on-line process control. Despite this, the majority of pharmaceutical manufacturing processes in the pharmaceutical industry is still conducted in batch systems. Only two registered drugs are produced in a continuous processing. In the recent years, multiple studies focused on the continuous processing were conducted for the monolithic as well as for multiparticulate dosage forms (granules, pellets).

Keywords: pharmaceutical manufacturing, continuous processing, batch processing, solid dosage forms, pelletization.

© Farm Pol, 2016, 72(9): 609–614