ARTYKUŁ

Marta Zdrojewska-Nowak

Sposoby perswazji w reklamie farmaceutycznej w prasie polskiej przełomu XIX i XX wieku (na przykładzie „Gazety Toruńskiej”)
2017-01-10

Reklama prasowa na ziemiach pod zaborami nie była zbyt popularna. Uważano bowiem, że nie ma potrzeby reklamowania dobrych towarów. Niektórzy sprzedawcy sądzili nawet, że reklama jest formą nieuczciwej konkurencji. Złe przeświadczenie na temat reklamy miały zmienić wydawane w tym czasie podręczniki reklamy. Na ich podstawie udało się zaobserwować sposoby promocji stosowane w ówczesnej reklamie farmaceutycznej, zamieszczanej w „Gazecie Toruńskiej”. W artykule opisano zarówno wizualne, jak i werbalne środki perswazji.

Słowa kluczowe: reklama farmaceutyczna, Polska, XIX w./XX w.

Means of persuasion in pharmaceutical advertising in the Polish daily press at the turn of the 19th and 20th centuries ("G.T" - case study)

Press advertising during the patrtitions was not too popular. It was believed that there was no need to advertise the good articles. Some sellers even thought that advertising is a form of unfair competition. Manual advertising have changed bad conviction about advertising. Based on manual advertising observed ways of promotion which used in contemporary pharmaceutical advertising, post in “Gazeta Toruńska”. The article describes visual and verbal means of persuasion.

Keywords: pharmaceutical advertising, Poland, 19th and 20th c.

© Farm Pol, 2016, 72(10): 661–664