ARTYKUŁ

Mariola Drozd, Edyta Wrażeń

Ocena jakości doradztwa farmaceutycznego w zakresie leków OTC i suplementów diety zawierających wyciąg z Panax Ginseng i Ginkgo Biloba w polskich aptekach. Część 2. Poradnictwo dla populacji osób w wieku podeszłym
2017-01-10

Udzielanie informacji o lekach i porad pacjentom w procesie samoleczenia jest usługą farmaceutyczną. Jakość usług farmaceutycznych jest niezwykle ważna dla bezpieczeństwa i skuteczności farmakoterapii, zwłaszcza dotyczy to osób starszych.

Celem badań była ocena jakości informacji przekazywanych przez farmaceutów w trakcie procesu samoleczenia, prowadzenie wywiadu z pacjentem oraz doradztwo w zakresie doboru, stosowania i dawkowania suplementów diety zawierających żeń-szeń i miłorząb japoński.

Porady farmaceutów były rzetelne, pełne i skoncentrowane na bezpieczeństwie pacjentów, ale jakość usług farmaceutycznych świadczonych przez farmaceutów w procesie samoleczenia wskazuje na braki przede wszystkim pod względem wiedzy merytorycznej w zakresie suplementów diety i umiejętności komunikacyjnych.

Słowa kluczowe: usługa farmaceutyczna, jakość usługi, suplementy diety

Quality assessment of pharmaceutical consulting in the field of OTC drugs and dietary supplements containing the extract of Panax Ginseng and Ginkgo Biloba in pharmacies areas. Part 2. Counseling for the elderly population

The pharmacists gives informations about the drugs and advice for the patient care in a process of self-medication is a pharmaceutical service. Quality of pharmaceutical service is extremely important for the safety and effectiveness of pharmacotherapy, especially for the older population.

The aim of the study was to assess the quality of information provided by pharmacists during patient care in the process of self-medication. Their involvement in an interview with the patient and advising on the operation, use and dosage of dietary supplements containing Ginseng and Ginkgo biloba.

The pharmacist’s advice was reliable, full and focused on patient safety but the quality of pharmaceutical services provided by pharmacists during patient care in the process of self-medication indicates lack mainly in terms of substantive knowledge about dietary supplements and communication skills.

Keywords: pharmaceutical service, quality of service, dietary supplements.

© Farm Pol, 2016, 72(10): 644–655