ARTYKUŁ

Rafał Rudzik, Michał Lewiński, Katarzyna Pawlak, Małgorzata Mazurek-Mochol

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3 – alternatywa dla leczenia niealkoholowej choroby stłuszczeniowej wątroby?
2017-01-10

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3, których prekursorem jest kwas alfa-linolenowy, muszą być suplementowane z pokarmem z uwagi na brak możliwości ich syntezy w ludzkim organizmie. Najpopularniejszym ich źródłem są tłuste ryby, jednak korzystniejsza wydaje się być suplementacja z wykorzystaniem preparatów farmakologicznych ze względu na obecność w pokarmie związków toksycznych, takich jak rtęć czy bifenole. Działanie kwasów omega-3 jest wielokierunkowe, a w związku z ich korzystnym wpływem na gospodarkę lipidową coraz częściej poszukuje się ich zastosowania w leczeniu niealkoholowej choroby stłuszczeniowej wątroby w terapii uzupełniającej obok redukcji masy ciała i zmiany stylu życia.

Słowa kluczowe: wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3, niealkoholowa choroba stłuszczeniowa wątroby

Polyunsaturated fatty acids of the omega-3 alternative for the treatment of non-alcoholic fatty liver disease?

Omega-3 polyunsaturated fatty acids and their precursor - alpha-linolenic acid - need to be supplemented due to the lack of their synthesis in human body. Their most common source are oily fish, but pharmacological supplementation seems to be safer because of the widespread contamination of sea food by the toxic compounds such as mercury or PCBs. The range of activity of omega-3 acids is vast, and due to their beneficial effect on lipid metabolism, they are a subject of constant research and evaluation as a part of complementary therapy including body mass reduction and lifestyle modification.

Keywords: omega-3 polyunsaturated fatty acids, non-alcoholic fatty liver disease

© Farm Pol, 2016, 72(11): 710–713