ARTYKUŁ

Beata Welk-Piela, Andrzej Stańczak

Badanie stabilności recepturowej formy leku zawierającej hydrochlorotiazyd do stosowania u pacjentów pediatrycznych
2017-07-04

Badanie stabilności recepturowej formy leku zawierającej hydrochlorotiazyd do stosowania u pacjentów pediatrycznych

Celem pracy było przygotowanie recepturowej formy leku w postaci zawiesiny zawierającej hydrochlorotiazyd o stężeniu 2 mg/ml przeznaczonej dla pacjentów pediatrycznych i ocena jej stabilności. Jako nośnika do uzyskania zawiesiny użyto preparatu Ora-Blend. Trwałość przygotowanej formulacji recepturowej została oceniona po przechowywaniu w temperaturze pokojowej oraz po przechowywaniu w lodówce w temp. 2–80C z zastosowaniem metody HPLC. Zawartość hydrochlorotiazydu w formulacji przechowywanej w lodówce, jak i temperaturze pokojowej nie spadła poniżej 90% wartości początkowej. Przeprowadzone badania wykazały stabilność hydrochlorotiazydu podczas 6-tygodniowego przechowywania i wskazuje na możliwość wykorzystania tej pediatrycznej formulacji recepturowej w praktyce aptecznej.

Słowa kluczowe: hydrochlorotiazyd, zawiesiny, stabilność, HPLC

The stability study of pharmaceutical dosage formulation with hydrochlorothiazide used in pediatric patients

The aim of this study was the preparation of hydrochlorothiazide suspension in the concentration of 2mg/ml for pediatric patients and assessment of its stability. Ora Blend suspension vehicle was used in preparation of pharmaceutical dosage formulation. HPLC method was used to determine the hydrochlorothiazide stability. Hydrochlorothiazide content in studied formulation was not lower than 90% of baseline value either in room temperature condition or in refrigerator. Suspension was stored in room temperature and also in a refrigerator with temperature of 2–8°C. Performed study demonstrated the suspension stability during six weeks and denoted the possibility of using this pediatric formulation in pharmacy practice.

Keywords: hydrochlorothiazide, suspension, stability, HPLC

© Farm Pol, 2017, 73(2): 79-83