ARTYKUŁ

Piotr Milejski, Kamila Stasyszyn

Ocena bezpieczeństwa terapii inhibitorami konwertazy angiotensyny u chorych na cukrzycę
2017-07-04

Ocena bezpieczeństwa terapii inhibitorami konwertazy angiotensyny u chorych na cukrzycę

Celem pracy było określenie częstości występowania oraz stopnia nasilenia niepożądanych działań inhibitorów konwertazy angiotensyny (IKA) u chorych na cukrzycę ze współistniejącymi chorobami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak: choroba wieńcowa, miażdżyca, hyperlipidemia. Badaniem objęto łącznie 78 chorych. Podstawą badania był wywiad przeprowadzony na podstawie poufnej samodzielnie sformułowanej ankiety. Występowanie niepożądanych działań IKA zgłosiło 19 pacjentów (24,36%). Analiza zgłaszanych powikłań polekowych nie wykazała zwiększonego ryzyka ich występowania i stopnia nasilenia u chorych na cukrzycę ze współistniejącymi chorobami układu sercowo-naczyniowego. Do najczęściej obserwowanych niepożądanych działań IKA należały: suchy i męczący kaszel oraz nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, które określano jako odczuwalne zmniejszenie komfortu życia. Żaden pacjent nie zrezygnował jednak z ich powodu ze stosowania tych leków. Ze względu na mały odsetek zgłoszeń niepożądanych działań leków przekazywanych pracownikom ochrony zdrowia przez pacjentów, konieczne jest prowadzenie działalności edukacyjnej uświadamiającej zarówno znaczenie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, jak i uprawnienia pacjentów w tym zakresie.

Słowa kluczowe: cukrzyca, inhibitory konwertazy angiotensyny, niepożądane działania leków

Severity of ADR of ACEI in diabetes patients

The aim of our study was observation of ADR in 78 treted IKA. Mentioned patients were with other diseases, like: coronary diseases, atherosclerosis, hyperlipidemia. Our study were based on results of questionary with many questions. The occurance of ADR after IKA treating were in 19 patients (24,36%). Analysis of mentioned ADR not demonstrated any increased risk of diseases ofcardiovascular system. We observe the most of ADR of IKA: dry cough and decreasing of hypertermia in our stydied patients. Patients severityof the described symptoms as noticeable reduction in quality of life. No patients discontinued of administration of IKA. A small percentage of patients ADR after IKA treatment showed to health care workers is cauced of continuation of educational activity, pharmacovigilance and safety of pharmacotherapy.

Keywords: diabetes, inhibitors of konvertaze angiotensine (IKA), adverse drug reactions (ADR).

© Farm Pol, 2017, 73 (2): 124–128