ARTYKUŁ

Magdalena Jastrzębska-Więsek, Joanna Rychtyk, Anna Partyka, Barbara Ludwikowska, Anna Wesołowska

Współczesne możliwości terapii cellulitu
2017-07-21

Współczesne możliwości terapii cellulitu

Cellulit (lipodystrofia typu kobiecego) to wieloprzyczynowe obrzękowo-zwłóknieniowo-stwardnieniowe zwyrodnienie tkanki podskórnej, w postaci charakterystycznej „skórki pomarańczowej”, dotykające niemal 90% kobiet. Wyróżnia się cztery stopnie zaawansowania cellulitu według skali Nurnbergera i Mullera oraz dwa jego rodzaje: wodny i lipidowy. W leczeniu cellulitu stosowane są zabiegi kosmetyczne oraz medycyny estetycznej, mające na celu zwiększenie przemiany materii w obrębie tkanki tłuszczowej (mezoterapia igłowa, zabieg z użyciem ultradźwięków, laseroterapia, karboksyterapia oraz Body Wrapping), poprawę zdolności regeneracyjnych skóry (terapia falą uderzeniową, radiofrekwencja, jonoforeza) oraz poprawę krążenia krwi i drenaż limfatyczny w tkance skórnej (endermologia, masaże: bańką chińską, manualny limfatyczny, sekwencyjny). W terapii cellulitu stosuje się również dermokosmetyki zawierające substancje pochodzenia naturalnego, które poprawiają mikrokrążenie, uszczelniają naczynia krwionośne, zapobiegają obrzękom, pobudzają metabolizm tłuszczów w obrębie tkanki podskórnej oraz poprzez regenerację skóry, zwiększają jej napięcie i jędrność.

Słowa kluczowe: cellulit, klasyfikacja, przyczyny, leczenie

Modern capabilities of cellulite treatment

Cellulite (gynoid lipodystrophy) is multifactorial oedema, in a form of fibromatous connective subcutaneous tissue alteration, producing characteristic „orange peel” and affecting nearly 90% of women. There are four grades of cellulite, according the Nurnberger-Muller scale and two forms: aqueous and adipose cellulite. In the treatment of cellulite beauty and aesthetic medicine treatments are utilized, in order to enhance adipose tissue metabolism (mesotherapy, ultrasound, laser therapy, carboxytherapy, Body Wrapping), to improve skin’s regenerative capacity (shockwave therapy, radiofrequency, iontophoresis) and to increase blood circulation and lymphatic drainage in subcutaneous tissue (endermologie, massages: Chinese Cupping, lymphatic and sequential massages). Additionally, in the treatment of cellulite, cosmetics containing agents of natural origin are used, which improve microcirculation, diminish vascular permeability, prevent edemas, promote lipolysis and by regeneration of skin, improve its intensity and firmness.

Keywords: cellulite, classification, causes, treatment

© Farm Pol, 2017, 73(4): 215-225