ARTYKUŁ

Maciej Karolak, Andrzej M. Winnicki, Ewa Linkowska, Magdalena Charęzińska, Danuta Partyka

Ocena in vitro pochodnych betuliny jako promotorów penetracji progesteronu do sztucznych błon lipofilowych
2017-07-26

Ocena in vitro pochodnych betuliny jako promotorów penetracji progesteronu do sztucznych błon lipofilowych

Promotory wchłaniania zaliczane są do związków zapewniających substancjom leczniczym odpowiednie przenikanie w głąb skóry. Wśród promotorów wchłaniania wyróżnia się wiele substancji pochodzenia naturalnego, należących m.in. do grupy terpenów. Ocena in vitro aktywności potencjalnych związków z tej grupy na sztucznych modelach skóry jest przydatna do wstępnej selekcji przed przeprowadzeniem badań na modelach skóry zwierzęcej czy ludzkiej. W niniejszej pracy zbadano wpływ betuliny, naturalnie występującego związku z grupy triterpenów, oraz jej pochodnych na promowanie penetracji progesteronu z hydrożeli do sztucznych błon lipofilowych.

Słowa kluczowe: betulina, allobetulina, promotory wchłaniania, stratum corneum, sztuczne błony

In vitro evaluation of betulin derivatives as penetration enhancers of progesterone into the artificial lipophilic membranes

Permeation enhancers are compounds providing an appropriate penetration of drugs into the skin. Many substances of natural origin occur among the permeation enhancers, e.g. belonging to a group of terpenes. In vitro evaluation of the activity of potential permeation enhancers on artificial skin models is useful for the pre-selection of these substances before testing on animal or human skin models. In this study, the effect of betulin, naturally occurring triterpene, and its derivatives on the promotion of progesterone penetration from hydrogel into the artificial lipophilic membranes was investigated.

Keywords: betulin, allobetulin, permeation enhancers, stratum corneum, artificial membranes

© Farm Pol, 2017, 73(7): 403-409