ARTYKUŁ

Marianna Gajda, Marzena Nosal, Wioleta Maruszak, Piotr J. Rudzki

13. Warszawski Międzynarodowy Kongres Medyczny Młodych Naukowcow
2017-07-26

13. Warszawski Międzynarodowy Kongres Medyczny Młodych Naukowcow

W dniach 11-14 maja 2017 r. odbył się 13. Warszawski Międzynarodowy Kongres Medyczny Młodych Naukowców. Kongres, zorganizowany przez Studenckie Towarzystwo Naukowe oraz Samorząd Studencki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zgromadził około 500 uczestników z 26 krajów. Wysoki poziom merytoryczny zaprezentowanych prac, nowe kontakty i doświadczenie zdobyte podczas Kongresu z pewnością doprowadzą młodych badaczy do doskonałej kariery naukowej.

Słowa kluczowe: kongres medyczny, młodzi naukowcy

13th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists

13th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists took place on 11-14 May 2017. The event was organised by the Students’ Scientific Society and the Students’ Union of Warsaw Medical University. The Congress gathered ca. 500 participants from 26 countries. High quality of presented studies, meeting new people and experience gained during the Congress are an excellent start of research career.

Keywords: medical congress, young scientists

© Farm Pol, 2017, 73(7): 429-431