ARTYKUŁ

Piotr Sewel, Igor Mucha

Zastosowanie termograwimetrii w analizie wybranych substancji leczniczych i pomocniczych
2017-07-26

Zastosowanie termograwimetrii w analizie wybranych substancji leczniczych i pomocniczych

Termograwimetria jest jedną z ważniejszych metod analizy termicznej, która znalazła wiele zastosowań w farmacji. Stosowana jest w badaniach substancji aktywnych i substancji pomocniczych do określenia ich stabilności termicznej oraz oceny jakościowej. Umożliwia także oznaczenie wody krystalizacyjnej i zaadsorbowanej oraz pozostałości innych rozpuszczalników. Metodą termograwimetryczną można również badać kinetykę procesów w bardzo szerokim zakresie temperatur. W części doświadczalnej przedstawiono zastosowanie analizy termograwimetrycznej na przykładach takich substancji, jak: ibuprofen, paracetamol, lidokaina, kwas acetylosalicylowy, kwas cytrynowy, chlorowodorek efedryny, laktozy i chlorowodorek oksytetracykliny.

Słowa kluczowe: termograwimetria, TGA, stabilność termiczna, kinetyka, API

Application of thermogravimetry in analysis of selected active pharmaceutical ingredients and excipients

Thermogravimetry is one of the most important methods of thermal analysis, which has many pharmaceutical applications such as testing of pharmaceutically active substances and excipients, determining their thermal stability and qualitative analysis. This technique allows to determine the water of hydration and residues of solvents. Thermogravimetry can also be used to study of the kinetics of processes in a wide range of temperatures. The application of thermogravimetric analysis in studies of such substances as ibuprofen, paracetamol, lidocaine, acetylsalicylic acid, citric acid, ephedrine hydrochloride, lactose and oxytetracycline hydrochloride is illustrated in the experimental section.

Keywords: thermogravimetry TGA, thermal stability, kinetic, API.

© Farm Pol, 2017, 73 (7): 432–442