ARTYKUŁ

Kamila Tarka, Maurycy Żamojcin, Tomasz Sroczyński

Postępy w farmakoterapii choroby Parkinsona
2017-12-04

Postępy w farmakoterapii choroby Parkinsona

Choroba Parkinsona, częste schorzenie neurodegeneracyjne, charakteryzuje się postępującą utratą neuronów dopaminergicznych w istocie czarnej. W zaawansowanym stadium choroby nasila się drżenie mięśniowe, sztywność i bradykinezja. Może również występować depresja i inne objawy dodatkowe. Postępowanie terapeutyczne obejmuje farmakoterapię i działania niefarmakologiczne, takie jak: edukacja, grupy wsparcia w nauce mowy i dieta. Nie spowalniają one przebiegu choroby, lecz każda z nich ma zalety. W leczeniu farmakologicznym objawów motorycznych stosuje się kilka grup leków, m.in.: karbidope/lewodope, agonistów dopaminy, inhibitory MAO, amantadyne oraz leki antycholinergiczne. Alternatywą może być leczenie operacyjne, gdzie stosuje się głęboką elektrostymulacje mózgu.

Słowa kluczowe: choroba Parkinsona, lewodopa, inhibitory MAO, inhibitory COMT, amatydyna

The pharmacotherapy of Parkinson’s disease

This review evaluated standard therapies for patients with Parkinson disease. Long-term levodopa therapy in Parkinson disease is associated with the development of motor complications including abnormal involuntary movements and a shortening response to each dose (wearing off phenomenon). It is thought that dopaminę agonist can reduce the duration of immobile off periods and the need for levodopa therapy whilst mantaining or improving motor impairments and only minimally increasing dopaminergic adverse events.

Keywords: Parkinson’s disease, lewodopa, MAO inhibitors, COMT inhibitors, amatydine.

© Farm Pol, 2017, 73 (8): 478–481