ARTYKUŁ

Sławomir Smolik, Arkadiusz Gruchlik

Nowe leki recepturowe zawierające sildenafil w praktyce aptecznej
2017-12-04

Nowe leki recepturowe zawierające sildenafil w praktyce aptecznej

Sildenafil jest selektywnym inhibitorem fosfodiesterazy cyklicznego monofosforanu guanozyny typu V (PDE5). PDE5, który rozkłada selektywnie cykliczny guanozynomonofosforan (cGMP), wykazuje wysoką aktywność w obrębie ciał jamistych oraz mięśni gładkich naczyń i trzewi. Działanie sildenafilu prowadzi do zwiększenia stężenia cGMP i poprzez tlenek azotu wykazuje efekt naczyniorozszerzający. Lek ten jest używany doustnie w leczeniu zaburzeń erekcji oraz od niedawna w lekach recepturowych, obejmując proszki stosowane w przetrwałym nadciśnieniu płucnym u noworodków oraz czopki dopochwowe stosowane podczas zabiegu zapłodnienia in vitro.
Słowa kluczowe: Sildenafil, receptura apteczna, leki recepturowe

New prescription drugs containing sildenafil in pharmaceutical practice

Sildenafil is a selective cyclic guanosine monophosphatespecific phosphodiesterase type 5 inhibitor (PDE5). PDE5 is a cyclic guanosine monophosphate (cGMP) specific degrading enzyme that is highly present in the corpus cavernosum, vascular, and visceral smooth muscles. Sildenafil activity leads to an increased level of cGMP and enhances nitric oxide - mediated vasodilation. This drug is used for the oral treatment of erectile dysfunction and, more recently, for other indications in prescription drugs, including powders used in persistent pulmonary hypertension for the newborn babies and vaginal suppositories used during in vitro fertilization procedure.

Keywords: Sildenafil, pharmaceutical practice, prescription drugs

© Farm Pol, 2017, 73(8): 495-498