ARTYKUŁ

Agnieszka Siciarz, Karolina Grabowska, Irma Podolak, Agnieszka Galanty

Analiza zawartości wybranych metabolitów roślinnych w suplementach diety
2017-12-05

Analiza zawartości wybranych metabolitów roślinnych w suplementach diety

Suplementy diety są źródłem składników odżywczych, takich jak: witaminy, minerały oraz inne związki o działaniu fizjologicznym. Stosowane są w celu uzupełnienia diety. Rynek suplementów diety rozwija się dynamicznie, ponieważ ich spożycie stale rośnie. Dużym zainteresowaniem cieszą się roślinne suplementy diety, ponieważ są uważane za naturalne, a dzięki temu bezpieczne. Jednakże ich jakość i bezpieczeństwo budzi wiele wątpliwości. Celem pracy była analiza zawartości wybranych metabolitów roślinnych: rutozydu, diosminy, hesperydyny i resweratrolu w powszechnie dostępnych na polskim rynku suplementach diety. Badanie obejmowało dwadzieścia cztery suplementy diety oraz dwa produkty lecznicze. Próbki analizowanych preparatów przygotowano metodą ekstrakcji klasycznej przy użyciu odpowiednich rozpuszczalników. Otrzymane wyciągi poddano analizie ilościowej za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC. Oznaczona zawartość badanych metabolitów roślinnych różniła się od deklarowanej przez producenta w większości suplementów diety. Najczęściej była ona niższa niż podawano na opakowaniu produktu. Suplementy diety zawierające resweratrol wykazywały najmniejsze różnice pomiędzy zawartością faktyczną a deklarowaną.
Słowa kluczowe: suplementy diety, rutozyd, diosmina, hesperydyna, resweratrol

Quantitative analysis of selected plant metabolites in dietary supplements

Dietary supplements are the source of nutritional components of physiological activity, used to enrich the diet. The market of these products develops very dynamically because their consumption is still increasing. Herbal dietary supplements are very popular because they are considered as natural and therefore safe. However, their quality and safety raises many doubts.

The aim of the study was qualitative analysis of selected plant metabolites: rutoside, diosmin, hesperidin and resveratrol in twentyfour dietary supplements and two pharmaceuticals available on the Polish market. Samples of the analyzed formulations were prepared by conventional extraction with the suitable solvents and then quantitatively analyzed by HPLC.

The level of the determined plant metabolites was different from that declared by the manufacturer in majority of the tested items. Most often the value was lower than that on the product packaging. Dietary supplements containing resveratrol showed the slightest difference between the real and the labeled content.

Keywords: dietary supplements, rutoside, diosmin, hesperidin, resveratrol

© Farm Pol, 2017, 73(9): 521-526