ARTYKUŁ

Anna Pilarska, Agnieszka Zimmermann

Bezpieczeństwo stosowania kosmetykow – analiza porownawcza prawa kosmetycznego Anna Pilarska, Agnieszka Zimmermann
2017-12-06

Bezpieczeństwo stosowania kosmetykow – analiza porownawcza prawa kosmetycznego Anna Pilarska, Agnieszka Zimmermann

Kosmetyki należą do produktów kojarzonych z ochroną zdrowia i stanowią sporą część asortymentu dostępnego w polskich aptekach. Farmaceuci powinni zatem znać podstawowe zasady dotyczące bezpieczeństwa stosowania kosmetyków wynikające z prawa kosmetycznego. Celem pracy jest omówienie oraz przeprowadzenie analizy porównawczej regulacji prawa kosmetycznego obowiązujących w różnych krajach, m. in. w Unii Europejskiej, w USA, Kanadzie, Australii, Japonii i Chinach. Przegląd dotyczy definicji produktu kosmetycznego, zasad wprowadzania na rynek oraz znakowania i testowania na zwierzętach.

Słowa kluczowe: kosmetyki, bezpieczeństwo produktów konsumenckich, prawo kosmetyczne

Cosmetics use safety – a comparative analysis of cosmetic law

Cosmetics belong to the group of products that are associated with health care and represent a substantial amount of assortment available in Polish pharmacies. Therefore, pharmacists should have knowledge of fundamental principles concerning consumer product safety that are regulated in the cosmetic law. The objective of this paper is to discuss and present a comparative analysis of cosmetics legislation applicable in different countries including European Union, the USA, Canada, Australia, Japan and China. The overview concerns the definition of cosmetic product, rules of placing the products on the market as well as labelling and animal testing.

Keywords: cosmetics, consumer product safety, cosmetic law

© Farm Pol, 2017, 73(11): 647-652