ARTYKUŁ

Anna Gołda, Justyna Dymek, Agnieszka Skowron

Znaczenie farmaceutów z aptek ogólnodostępnych dla promocji zdrowia seksualnego w Polsce
2018-02-02

DOI: 10.32383/farmpol/120042

Znaczenie farmaceutów z aptek ogólnodostępnych dla promocji zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego w Polsce

Artykuł analizuje znaczenie aptek ogólnodostępnych dla działań związanych z szeroko pojętą promocją zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego w warunkach polskich. Przedstawiono działania, jakie powinny być podejmowane przez magistrów farmacji w aptekach ogólnodostępnych w powyższym zakresie.

Słowa kluczowe: promocja zdrowia, zdrowie seksualne, apteki ogólnodostępne.

 

The role of the community pharmacists in the promotion of the sexual and reproductive health in Poland

The paper analyzes the importance of the community pharmacies in the promotion of reproductive and sexual health in the polish environment. The main purpose of the article is to present the pharmaceutical services connected with reproductive health promotion that should be undertaken by pharmacists in Poland.

Keywords: health promotion, reproductive health, community pharmacy.

c Farm Pol, 2018, 74(1): 35-39

Znaczenie farmaceutów z aptek ogólnodostępnych dla promocji zdrowia seksualnego w Polsce

79.16 kB | 5 lutego 2018