ARTYKUŁ

Katarzyna Klaś, Piotr Guzy, Kamil Piska, Katarzyna Wójcik-Pszczoła, Paulina Koczurkiewicz, Elżbieta Pękala

Zastosowanie modeli in vitro w przedklinicznych badaniach bezpieczeństwa nowych kandydatów na leki
2018-02-02

DOI: 10.32383/farmpol/120045

Modele in vitro to podstawowe narzędzie umożliwiające ustalenie  profilu aktywności i sprawdzenie bezpieczeństwa kandydata na lek na etapie badań przedklinicznych. Dzięki nim możliwe jest wykonanie w krótkim czasie badań przesiewowych dla tysięcy aktywnych cząsteczek oraz przewidywanie ewentualnych działań niepożądanych. Pozwala to na wyeliminowanie potencjalnie niebezpiecznych związków na bardzo wczesnym etapie, jeszcze przed zastosowaniem modeli zwierzęcych. W niniejszej pracy zebrano najważniejsze informacje dotyczące wykorzystania metod in vitro,  opierających się na modelach komórek prokariotycznych i eukariotycznych, w badaniu zarówno toksyczności narządowej (hepato-, neuro-, nefro-, kardiotoksyczności), jak i genotoksyczności związków aktywnych.

Słowa kluczowe: modele alternatywne, badania bezpieczeństwa kandydatów na leki, rozwój nowych leków, toksyczność leków.

 

The application of in vitro models in a preclinical safety evaluation of new drug candidates

In vitro models are an essential tool to determine the profile of activity and the safety of the drug candidate at the early stage of preclinical studies. Thanks to them it is possible to perform screening tests for thousands of active molecules in a short time and to predict their possible side effect. This allows to eliminate potentially dangerous compounds at a very early stage, before using animal models. This review presents the most important information about using in vitro methods, based on prokaryotic and eukaryotic cell models, in hepato-, neuro-, nephro-, cardio- and genotoxicity research of active compounds.

Keywords: alternative models, drug safety, drug development, drug toxicity.

c Farm Pol, 2018, 74(1): 45-51

Zastosowanie modeli in vitro w przedklinicznych badaniach bezpieczeństwa nowych kandydatów na leki

408.62 kB | 5 lutego 2018