ARTYKUŁ

Małgorzata Zdzieborska, Ewa Siedlecka, Maciej Małecki

Receptura antybiotyków w aptece – głos w dyskusji
2018-02-15

DOI: 10.32383/farmpol/119463

Istotnym problemem związanym ze stosowaniem antybiotyków jest ich ograniczona trwałość  w różnych postaciach leku, a także problem narastającej oporności drobnoustrojów. Z tych względów Nadzór Farmaceutyczny zalecił sporządzanie postaci leków z antybiotykami w warunkach aseptycznych. Niestety w piśmiennictwie znaleźć można rozbieżne informacje dotyczące praktycznej realizacji receptury antybiotyków. Artykuł jest głosem w dyskusji na ten temat.

Słowa klucze : antybiotyki, receptura, aseptyka

Antibiotics formulary in the pharmacy – our contribution to the debate ・ Key challenges with the use of antibiotics are their limited durability in respective drug forms, and the problem of increasing immunisation of microbes. For these reasons pharmaceutical inspection recommended to prepare drug forms containing antibiotics in aseptic conditions. Unfortunately, pharmaceutical literature offers differing views on preparing antibiotic formulae. The following article presents our view on this debate.

Keywords: antibiotics, formulae, aseptic conditions

© Farm Pol, 2018, 74(2): 109-113

Receptura antybiotyków w aptece – głos w dyskusji

265.38 kB | 2 marca 2018