ARTYKUŁ

Patrycja Kurowska, Wojciech Giermaziak

HIV i AIDS – nowe podejście do diagnostyki i leczenia. Część I. Domowe testy do diagnostyki zakażenia HIV w Polsce i w Unii Europejskiej
2018-02-15

DOI: 10.32383/farmpol/119460

W Polsce wykonuje się najmniej w Unii Europejskiej badań przesiewowych w kierunku zakażenia HIV. Wśród zalecanych przez Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS modeli testowania, obok testów laboratoryjnych wykonywanych w placówkach medycznych czy punktach konsultacyjno-diagnostycznych, zarekomendowano wprowadzenie do obrotu aptecznego testów do samodzielnej diagnostyki HIV. Takie testy można rozpatrywać jako uzupełnienie luki w aktualnej diagnostyce. W pracy przedstawiono historię rozwoju domowych testów na HIV, ich wady i zalety, a także politykę zdrowotną państw Unii Europejskiej w tym zakresie.

Słowa kluczowe: samodzielna diagnostyka HIV, serodiagnostyka AIDS, zakażenia HIV, AIDS

HIV and AIDS – a new approach to diagnosis and treatment. Part. I. Home testing for HIV infection in Poland and European Union ・ Poland is on the last place in EU in terms of HIV screening. HIV self-tests, introduced in the pharmacies are among the tests recommended by the Polish AIDS Society (in addition to laboratory tests performed in medical centers or voluntary counselling and testing centers). Such tests can be considered as filling in current diagnostic gaps. This paper presents the history of HIV self-testing, their advantages and disadvantages and the EU member states policy in this area.

Keywords: HIV self-testing, AIDS serodiagnosis, HIV infections, AIDS

© Farm Pol, 2018, 74(2): 73-79

HIV i AIDS – nowe podejście do diagnostyki i leczenia. Część I. Domowe testy do diagnostyki zakażenia HIV w Polsce i w Unii Europejskiej

95.65 kB | 2 marca 2018