ARTYKUŁ

Natalia Faron

Tworzenie zawiesin z gotowych doustnych postaci leku jako sposób na personalizację farmakoterapii dostosowanej do wieku pacjenta
2018-04-06

DOI: 10.32383/farmpol/119184

Trudności z przyjmowaniem stałych doustnych postaci leku, dotyczą przede wszystkim populacji pediatrycznej oraz pacjentów geriatrycznych, cierpiących z powodu dysfagii. Podanie leku w formie stałej uniemożliwia też często nieadekwatna dawka. Dla takich pacjentów przygotować można spersonalizowaną, płynną postać leku, sporządzając w aptece szpitalnej zawiesinę z dostępnej na rynku doustnej formy stałej – tabletek lub kapsułek. Podłoże zawiesiny wykonać można z dostępnych, łatwych do przygotowania składników, takich jak syrop prosty czy kleik z pochodnych celulozy. Rodzaj użytych dodatków w znacznym stopniu wpływa na zmianę właściwości uzyskanej zawiesiny. Określa również jej fizykochemiczną i mikrobiologiczną stabilność, a także determinuje dostępność biologiczną substancji leczniczej zawieszonej w podłożu. Artykuł ten prezentuje przykładowe przepisy na wykonanie zawiesin zawierających furosemid, spironolakton oraz omeprazol z gotowych preparatów doustnych oraz dostępnych na rynku składników recepturowych.

Słowa kluczowe: zawiesina, dostępność biologiczna, stała doustna postać leku, dysfagia, populacja pediatryczna

Making extemporaneous suspensions from solid oral dosage forms as the way of age-appropriate personalized pharmacotherapy 
Difficulties of the oral solid dosage form intake are particularly often among paediatric population and geriatric patients, who suffer from dysphagia. Also, the unadjusted dose can make the drug dispense impossible. For those patients, there is a possibility to prepare personalized liquid dosage form in the hospital pharmacy. There, the suspension can be made using oral solid form – tablets or capsules – which are available on the market. The suspension base can be made of common easily available ingredients such as simple syrup or cellulose derivatives’ gels. The type of the additions used significantly change the suspension properties and affect its physical, chemical and microbiological stability as well as impact on the suspended drug bioavailability. This article presents examples of the suspensions’ recipes, containing furosemide, spironolactone and omeprazole prepared from oral dosage forms and pharmaceutical ingredients available on the market.

Keywords: suspension, bioavailability, oral solid dosage form, dysphagia, paediatric population

© Farm Pol, 2018, 74 (4): 254–259

Tworzenie zawiesin z gotowych doustnych postaci leku jako sposób na personalizację farmakoterapii dostosowanej do wieku pacjenta

98.79 kB | 9 maja 2018