ARTYKUŁ

Łukasz Sobczak, Krzysztof Goryński

Leki z apteki a doping w sporcie
2018-04-06

DOI: 10.32383/farmpol/119176

Zapewne większość z farmaceutów ogląda czasami lub nawet całkiem regularnie rozmaite wydarzenia sportowe. O dopingu farmakologicznym słyszał zapewne każdy z nas. Lecz kto pomyślał, ile spośród zakazanych środków można znaleźć w aptece?
W celu uzyskania odpowiedzi przeanalizowane zostały raporty Światowej Agencji Antydopingowej z okresu ostatnich pięciu lat. Dane porównano następnie z Rejestrem Produktów Leczniczych i przedstawiono w postaci tabeli – uzupełnionej krótką charakterystyką poszczególnych związków leczniczych, pozwalającą przybliżyć czytelnikowi korzyści, które nieuczciwi zawodnicy mogą czerpać z ich stosowania.
Uzyskane wyniki wskazują na ponad 3500 przypadków niedozwolonego przyjmowania 56 różnych substancji czynnych obecnych w licznych lekach dostępnych dla pacjentów, w tym również jako składniki preparatów wydawanych bez recepty lekarskiej.
Nawet tak pobieżne zagłębienie się w poruszanej tematyce jakim jest lektura tego artykułu umożliwia spojrzenie na apteczne półki z odmiennej - nieterapeutycznej perspektywy. Okazuje się wówczas, że wiele spośród najpopularniejszych leków to także środki dopingujące

Słowa kluczowe: apteka, doping w sporcie, leki, substancje zakazane

Drugs in (Polish) pharmacies and the issue of doping in sports  
It is safe to assume that most of the pharmacists follow occasionally or regularly various sporting events. Probably every one of us knows about pharmacological doping. But who thought – how many of those prohibited substances could be found in a pharmacy?
For that reason, an insightful analysis of World Anti-Doping Agency’s testing figures was conducted. Obtained figures were then compared with Register of Medicinal Products (Polish) and presented in a comprehensive table, followed by brief description of selected drugs to bring reader a better understanding of benefits from their illicit usage. As a result, more than 3500 of doping cases is associated with 56 various active pharmaceutical ingredients available for patients, including several OTC products.
Finally, even as brief dip into subject as a lecture of this article could give a different insight at medications dispensed from drugstores, of which many are in fact also doping agents.

Keywords: pharmacy, doping in sports, drugs, prohibited substances

© Farm Pol, 2018, 74(4): 199-205

 

Leki z apteki a doping w sporcie

111.08 kB | 9 maja 2018