ARTYKUŁ

Katarzyna Stachurska, Beata Sińska

Różnice w częstotliwości spożycia śniadań i ich składu pomiędzy grupami studentów polskich i portugalskich
2018-09-20

W badaniu, w którym wzięło udział 350 studentów, starano się zbadać, jakie nawyki żywieniowe były podobne, a jakie różniły studentów z Polski i Portugalii. Celem niniejszej pracy była ocena częstości i jakości śniadań spożywanych w obu grupach respondentów. Zgodnie z uzyskanymi odpowiedziami, większość badanych spożywała posiłek poranny codziennie, w odpowiednim czasie od przebudzenia. W badaniu sprawdzono także jakie produkty studenci spożywali najchętniej. Uzyskano zaskakujące wyniki na temat częstości spożywanych grup produktów spożywczych, zwłaszcza warzyw, ryb i płynnych olejów roślinnych. Wśród uczestników badania zweryfikowano także, jakie napoje były wybierane zwyczajowo podczas śniadania. Z uwagi na młody wiek studentów zauważono potrzebę edukacji żywieniowej i możliwość kształtowania właściwych postaw, które będą czynnikiem ochronnym w rozwoju chorób dietozależnych.
Słowa kluczowe:
 
Differences in frequency and composition of breakfast in Polish and Portuguese students 
Introduction: Regular breakfast consumption is crucial in maintaining health. Eating morning meals protect from lifestyle diseases, like diabetes mellitus, obesity and cardiovascular diseases. Eating breakfast ease children to stay focus at school. It also allows to maintain or achieve healthy body weight and in general relates to healthy lifestyle (exercising, avoiding drugs, following healthy diet).
Aim: The main aim of the study was to identify the eating habits that are common for Polish and Portuguese students as well as those that are different for both groups during its breakfast consumption. Material and methods: The study involved 350 students. The diagnostic tool was an independently prepared questionnaire consisted of 12 questions. It was available in two languages online.
Results: The majority of respondents have their breakfast every day. Surprising results were obtained as to the consumption frequency for particular food product categories, especially regarding the intake of vegetables, fish and fats. Data on beverages mostly drunk with breakfast by the study participants was also collected.
Conclusions: Given the young age of the students, a need for nutritional education and the opportunity to form proper eating behaviors is of paramount importance as a protective factor against the development of diet-related diseases.
Keywords: breakfast, assessment of meal quality, students

© Farm Pol, 2018, 74 (9): 516–520

Różnice w częstotliwości spożycia śniadań i ich składu pomiędzy grupami studentów polskich i portugalskich

131.83 kB | 7 października 2018