ARTYKUŁ

Ewa Zwierzyńska, Anna Zawistowska, Bogusława Pietrzak

Pozadermatologiczne możliwości zastosowania toksyny botulinowej
2018-10-25

Toksyna botulinowa, neurotoksyna wytworzoną przez bakterie Clostridium botulinum, jest jedną z najsilniej działających i zarazem najlepiej poznanych toksyn biologicznych, a mechanizm jej działania opiera się na proteolizie specyficznych białek i blokadzie uwalniania acetylocholiny z pęcherzyków presynaptycznych na poziomie połączeń nerwowo-mięśniowych. Stosowana jest głównie w medycynie estetycznej jako środek wygładzający zmarszczki oraz w leczeniu nadpotliwości. W ostatnim czasie lista wskazań pozadermatologicznych znacznie się wydłużyła, jest rekomendowana w leczeniu migren, dystonii, bruksizmu czy nadreaktywnego pęcherza moczowego. Ponadto jej korzystny wpływ dotyczący zmniejszenia objawów depresji oraz redukcji masy ciała u osób otyłych, jest obecnie przedmiotem obserwacji i badań klinicznych.

Słowa kluczowe: toksyna botulinowa, dystonie, migrena, depresja, otyłość.

The possibilities of using botulinum toxin beyond the dermatology

Botulinum toxin which is a neurotoxin produced by the bacteria Clostridium botulinum, is one of the most active and best-known biological toxins. Its mechanism of action is associated with proteolysis of specific proteins and prevention of release acetylocholine at presynaptic terminals in neuromuscular junctions. Botulinum toxin is mainly used in aesthetic medicine for reduction of wrinkles and in excessive sweating. Recently, it has been also used beyond the dermatology e.g. in the treatment of migraines, dystonia, bruxism or overactive bladder. Moreover, its beneficial effects on reducing depression and weight loss in obese people are currently investigated in observation and clinical trials.

Keywords: botulinum toxin, dystonia, migraine, depression, obesity.

© Farm Pol, 2018, 74 (10): 594–598

Pozadermatologiczne możliwości zastosowania toksyny botulinowej

79.28 kB | 29 kwietnia 2019