ARTYKUŁ

Mirosława Kijko-Nowak, Małgorzata Marchelek-Myśliwiec, Tomasz Nowak, Violetta Dziedziejko

Doustne antykoagulanty w przewlekłej chorobie nerek
2018-11-30

DOI: 10.32383/farmpol/118634

Przewlekła choroba nerek (PChN) to jednostka chorobowa o niejednolitej etiologii. Uszkodzenie nerek skutkuje spadkiem filtracji kłębuszkowej, co przekłada się na konieczność redukcji dawki wielu leków. Powikłania sercowo-naczyniowe stanowią najczęstszą przyczynę zgonów w tej grupie chorych. Od momentu, gdy dostępne są do stosowania nowe doustne antykoagulanty (NOACs), zasadne jest pytanie, czy można leki te bezpiecznie stosować u pacjentów z PChN.

Słowa kluczowe: antykoagulanty, antagoniści witaminy K, nowe doustne antykoagulanty, przewlekła choroba nerek

Oral anticoagulants in chronic kidney disease

Chronic kidney disease (CKD) is a disease with heterogeneous etiology. Kidney failure results in a decrease of glomerular filtration, which requires reducing the dose of many drugs. Cardiovascular complications are the most common cause of death in this group of patients. Since new oral anticoagulants (NOACs) have been available for use, the question is whether these drugs can be safely used in CKD patients.

Keywords: anticoagulants, vitamin K antagonists, new oral anticoagulants, chronic kidney disease

© Farm Pol, 2018, 74(11): 641-644

Doustne antykoagulanty w przewlekłej chorobie nerek

73.27 kB | 4 grudnia 2018