ARTYKUŁ

Emilia Szczepańska, Katarzyna Adamczyk, Agnieszka Garncarczyk

Przegląd dostępnych na polskim rynku dermokosmetyków przeznaczonych do pielęgnacji cery naczyniowej
2019-01-31

DOI: 10.32383/farmpol/116310

Cera naczyniowa charakteryzuje się zlokalizowanymi w obrębie skóry twarzy teleangiektazjami, zmianami rumieniowymi oraz nadwrażliwością w stosunku do czynników drażniących. Napięcie ścian naczyń krwionośnych zależy od skurczu mięśni gładkich naczyń krwionośnych i kontrolowane jest przez dwa mechanizmy naczynioruchowe: neurogenny oraz humoralny. Przyczyny powstawania teleangiektazji nie są jednoznaczne. Wywołują je zarówno uwarunkowania genetyczne jak i czynniki środowiskowe. Prawidłowe funkcjonowanie skóry naczyniowej zależy głównie od odpowiednio dobranej pielęgnacji. Ze względu na jej szczególne potrzeby zaleca się używanie dermokosmetyków zawierających składniki wzmacniające naczynia, nawilżające, regenerujące uszkodzoną barierę naskórkową oraz chroniące przed działaniem czynników szkodliwych. Analizie poddane zostały dostępne na polskim rynku dermokosmetyki, mające właściwości zmniejszające obiektywne oraz subiektywne objawy towarzyszące temu typowi cery.

Słowa kluczowe: cera naczyniowa, teleangiektazje, pielęgnacja, dermokosmetyki, składniki aktywne.

Review of dermocosmetics for vascular skin care available on Polish market

The vascular skin is characterized by telangiectasia located in the facial skin, erythematous changes and hypersensitivity to irritants. The tension of the walls of the blood vessels depends on the contraction of the smooth muscle of the blood vessels and is controlled by two vasomotor mechanisms: neurogenic and humoral. The cause of telangiectasia are not conclusive. The role plays by both genetic conditions and environmental factors. Proper functioning of the vascular skin depends mainly on its properly selected care. Due to its special needs, it is recommended to use dermocosmetics containing ingredients strengthening the vessels, moisturizing, regenerating the damaged epidermal barrier and protecting against the action of harmful factors. The analysis covers dermocosmetics available on the Polish market, that have properties that reduce the objective and subjective symptoms associated with this type of the skin.

Keywords: vascular skin, telangiectasia, skin care, dermocosmetics, active ingredients.

© Farm Pol, 2019, 75 (1): 12–16

Przegląd dostępnych na polskim rynku dermokosmetyków przeznaczonych do pielęgnacji cery naczyniowej

92.95 kB | 12 lutego 2019