ARTYKUŁ

Marcin Dolecki

Z historii wprowadzenia leków antypsychotycznych
2019-01-31

DOI: 10.32383/farmpol/116309

Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia odkrycia leków przeciwpsychotycznych w terapii zaburzeń psychicznych. Zastosowanie chlorpromazyny na początku lat pięćdziesiątych XX wieku było przełomowym momentem w dziejach psychiatrii. Po raz pierwszy realna pomoc medyczna dla osób cierpiących na poważne zaburzenia psychiczne, m.in. schizofrenię, stała się dostępna. Ten lek (jak również inne, odkryte później), umożliwił im produktywne, satysfakcjonujące życie. Temat został zaprezentowany na szerokim tle dziejów psychiatrii, w celu podkreślenia znaczenia tego przełomu dla praktyki medycznej.

Słowa kluczowe: historia psychiatrii, chlorpromazyna, leki antypsychotyczne.

From the History of Introduction of Antipsychotic Drugs

The aim of this article is to present the importance of the discovery of antypsychotic drugs to the therapy of mental disorders. The use of chlorpromazine in the early fifties of the 20th century was the moment of breakthrough in the history of psychiatry. For the very first time a real medical help became available for people suffering from severe mental disorders, i.a., schizophrenia. This drug (and others, discoved later) enabled them to live a productive, satisfying life. The theme is presented on the broad background of the history of psychiatry, in order to emphasize the meaning of this breakthrough to the medical practice.

Keywords: history of psychiatry, chlorpromazine, antipsychotic drugs.

© Farm Pol, 2019, 75(1): 17–23

 

 

Z historii wprowadzenia leków antypsychotycznych

432.32 kB | 12 lutego 2019