ARTYKUŁ

Wojciech Giermaziak, Ewelina Mszal, Anna Paszkowska

Uzdrowiska Ziemi Kieleckiej (1944–1974)
2019-02-28

DOI: 10.32383/farmpol/116299

Artykuł przedstawia historię oraz rozwój uzdrowisk na ziemi kieleckiej, rodzaj odkrytych złóż mineralnych, metody kuracji, a także stosowanych zabiegów leczniczych.
Słowa kluczowe: uzdrowiska, historia uzdrowisk, balneologia.
 
Health resorts in the Kielce region (1944–1974)
The article presents the history and development of health resorts in the Kielce region, the types of mineral deposits discovered, and the treatment methods used.
Keywords: baths, spas, health resorts, history of health resorts, balneotherapy.
 
© Farm Pol, 2019, 75(2): 69–76

 

Uzdrowiska Ziemi Kieleckiej (1944–1974)

1.50 MB | 25 marca 2019