ARTYKUŁ

Magdalena Steuer

Neutropenia, gorączka neutropeniczna, jako powikłania chemioterapii i zastosowanie granulocytarnych czynników wzrostu (G-CSF) w terapii
2019-03-29

DOI: 10.32383/farmpol/116292

W praktyce klinicznej bardzo ważna jest profilaktyka oraz leczenie neutropenii oraz gorączki neutropenicznej będącej przyczyną śmierci pacjentów onkologicznych. Poprawa skuteczności leczenia wspomagającego u chorych na nowotwory może w istotny sposób wpływać na wyniki prowadzonej chemioterapii, a także na jakość życia osób, u których nowotwór zostanie wyleczony. Czynniki stymulujące wzrost kolonii granulocytów wprowadzone w latach 90 do profilaktyki ciężkiej neutropenii znacznie poprawiły rokowania po chemioterapii mielotoksycznej. G-CSF przyspieszają odnowę szpiku kostnego, a w efekcie skracają czas trwania i nasilenie neutropenii oraz redukują ryzyko wystąpienia gorączki neutropenicznej. Obecnie dysponujemy preparatami krótko działającymi (filgrastim) i długo działającymi (pegfilgrastim).

Słowa kluczowe: Neutropenia, gorączka neutropeniczna, granulocytarne czynniki wzrostu, leczenie, filgrastim, pegfilgrastim.

Neutropenia, febrile neutropenia, as a complication of chemotherapy and the use of granulocytic growth factors (G-CSF) in therapy
In clinical practice the most important is prevention and treatment of neutropenia and febrile neutropenia, which is substantial cause of mortality in oncologic patients. Treatment outcomes may be improved by advances achieved in supportive care for patients with hematological malignancies, there by fafourably impacting the quality of life for those surviving. Granulocyte colony – stimulating factors introduced in the 1990s to prevent neutropenic fever improve patients prognosis after myelotoxic schemotherapy. G-CSFs accelerate bone marrow recovery, schortening the duration of neutropenia and reducing its intensity as well as the risk of febrile neutropenia. There are short (filgrastim) and long-acting (pegfilgrastim) G-CSFs available these days.

Keywords: neutropenia, febrile neutropenia, granulocyte colony – stimulating factors, treatment, filgrastim, pegfilgrastim

© Farm Pol, 2019, 75(3): 119–124

Neutropenia, gorączka neutropeniczna, jako powikłania chemioterapii i zastosowanie granulocytarnych czynników wzrostu (G-CSF) w terapii

98.94 kB | 30 grudnia 2019