ARTYKUŁ

Krzysztof Niwiński, Renata Jachowicz

Innowacyjne rozwiązania technologiczne w zakresie preparatów do oczu
2019-04-30

DOI: 10.32383/farmpol/116269

Odpowiednia jakość, skuteczność terapeutyczna i bezpieczeństwo stosowania to cechy którymi powinny charakteryzować się preparaty stosowane w lecznictwie. Prowadzone są więc nieustanne badania dotyczące doskonalenia zarówno form jak i opakowań leków. Wiele nowych propozycji ma na celu ułatwienie samodzielnej aplikacji, zwiększenie trwałości preparatów i wdrożenie nowoczesnych technologii wspomagających terapię okulistyczną. Przykłady nowoczesnych rozwiązań przedstawiamy w niniejszej publikacji.
Słowa kluczowe: krople do oczu, opakowanie wielodawkowe, aplikator, insert.

Innovative technological solutions for eye preparations

Appropriate quality, effectiveness and safety are the main features in development of medicines. Therefore, drug advancement in this area includes research on dosage forms as well as containers and applicators. Many of modern developments aim to facilitate self-administration of medicinal products, improving their stability and implementation of innovative e-technologies supporting ophthalmic therapy. Examples of innovative technological solutions are presented in this publication.
Keywords: eye drops, multidose eyedropper, applicator, insert.

© Farm Pol, 2019, 75(4): 219–223

Innowacyjne rozwiązania technologiczne w zakresie preparatów do oczu

375.69 kB | 14 maja 2019