ARTYKUŁ

Miłosz Regulski, Katarzyna Regulska, Bartosz Karolak, Beata Stanisz, Marek Murias

Od kory wierzby do koksybów: rys historyczny i nowatorskie zastosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Część I
2019-04-30

W bieżącym roku minie 120 lat od wprowadzenia na rynek farmaceutyczny pierwszego syntetycznego leku przeciwzapalnego – aspiryny. Wydarzenie to można uznać za punkt zwrotny zarówno w dziejach farmacji i jak medycyny. Od tamtej chwili szybka i skuteczna terapia przeciwbólowa stała się łatwo dostępna, a miliony pacjentów na całym świecie odnalazły ulgę podczas jej stosowania. Jednocześnie prężnie zaczął rozwijać się nowożytny przemysł farmaceutyczny. Przedstawiona w niniejszym artykule historia tak popularnej grupy leków, jaką są niesteroidowe leki przeciwzapalne obfituje w doniosłe odkrycia naukowe o etiologii bólu i stanu zapalnego oraz przedstawia fascynującą ewolucję farmakoterapii przeciwbólowej i przeciwzapalnej, prowadzącą od ziołolecznictwa za pomocą kory wierzby do zaawansowanych metod farmakologicznych z użyciem selektywnych inhibitorów cykooksygenazy-2. W pierwszej części artykułu autorzy przedstawili zagadnienia związane z terapią bólu od czasów starożytnych do lat 60. XX w.
Słowa kluczowe: ból, zapalenie, cyklooksygenaza, NLPZ, kwas acetylosalicylowy.

From Salicis cortex to coxibs: historical background and innovative applications of non-steroidal anti-inflammatory drugs. Part I

The tale of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) begins in 1899, one hundred twenty years ago, when aspirin was first put into the market. Being regarded as the turning point in the history of medicine and pharmacy, this event initiated a rapid and effective analgesic therapy accessible to millions of patients with various medical conditions worldwide that have found relief in aspirin use. Simultaneously, the modern pharmaceutical industry was booming. As presented in this article, the story of one of the most common drugs in the world abounds in major scientific discoveries on the aetiology of pain and inflammation, and shows a fascinating evolution of analgesic and anti-inflammatory pharmacotherapy leading from willow bark to pharmacologically-advanced selective cyclooxygenase-2 inhibitors. In the first part of the article, the Authors covered aspects of pain therapy from ancient times to the 1960s.
Keywords: pain, inflammation, cyclooxygenase, NSAID, acetylsalicylic acid.

© Farm Pol, 2019, 75 (4): 192–200

Od kory wierzby do koksybów: rys historyczny i nowatorskie zastosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Część I

730.85 kB | 14 maja 2019